Historia

Domkyrkans Kammarorkester, eller DKO som den brukar kallas, har en drygt 30-årig historia. Visserligen finns en del uppgifter om att Linköpings domkyrka även dessförinnan från och till haft en kammarorkester knuten till verksamheten, men den nuvarande orkestern har sina rötter i mitten av 1970-talet. Hösten 1975 sökte domkyrkokantorn Lennart Ekholm och domkyrkoorganisten Uno Sandén efter musiker till ett framförande av Händels Messias. Med hjälp av musikentusiasten Marcia Skogh fick de kontakt med violinisten Wladimir Schein. Schein var född i Sovjetunionen och hade utvandrat till Schweiz där han arbetat som musikalisk ledare vid teatern i Zürich. Därefter hade han varit verksam i Paris och flyttat till Sverige där han fått anställning i Gävle symfoniorkester. Han var nu bosatt i närheten av Linköping och visade intresse för att erbjuda sina tjänster. Messiasframförandet slog väl ut och ett fördjupat samarbete ledde till att Domkyrkans Kammarorkester grundades med Wladimir Schein som ledare.

Duktiga amatörer samt även en och annan professionell musiker kunde värvas till orkestern som under sina första år tidvis, utöver stråkstämmorna, hade en del träblåsare en slagverkare och hornister i den ordinarie besättningen. Med åren kom behovet av fler blåsare att leda till ett nära samarbete med Regionmusiken/Blåsarsymfonikerna och även specialister på tidstrogna instrument. De ordinarie blåsarna kom i mellanställning och efter ca 1985 har den ordinarie orkestern varit en utpräglad stråkensemble med ett 20-tal medlemmar.

Wladimir Schein lämnade 1991 den tjänst som inrättats för honom som domkyrkokapellmästare. Därefter ledde i tur och ordning Mats Reuter, Ann Wallström och Lina Hedström Berg orkestern. Sedan 1998 har Torbjörn Köhl varit ledare. Lina Hedström Berg har efter en tids sjukdom även ansvarat för en del av orkestern arbete.

Musiken i en domkyrkoorkester är givetvis präglad av de stora oratorier, mässor, requiem och sakrala kantater som hör kyrkoåret till. Samarbetet med Domkyrkans kammarkör, Domkyrkokören och tidigare Oratoriekören har gått som en röd tråd genom åren. Under ca 25 års tid har vid varje första advent Händels Messias framförts inför en fullsatt domkyrka. Denna tradition har nu frångåtts och Bachs Juloratorium har alternerat med Händels Messias i adventstiden de senaste åren. Bachs alla stora sakrala verk har framförts och är återkommande liksom Mozarts Requiem, Faurés Requiem, Brahms Requiem m.fl.

Vid sidan av dessa stora framföranden har orkestern medverkat flitigt vid högmässor och "musik vid helgsmål". Varje halvår är det sed att orkestern också framför en "egen" konsert. Listan på solister som sjungit eller spelat med orkestern genom åren är lång. Förutom den egna ledaren eller förmågor ur orkestern är det många kända namn och stora solister som gästat. Till exempel Mikael Samuelsson, Kristina Högman, Lena Hoel, Helene Ranada, Susanne Rydén, Emma Kirkby, Klas Hedlund, Lars Arvidsson, Olle Persson, Olof Lilja, Peter Mattei, Mats Zetterqvist, Clas Pehrsson, Mats Klingfors, Frans Helmerson, Nils-Erik Sparf med flera.

En hel del kammarmusik har även framförts genom åren av mindre grupper ur orkestern. Under benämningen Domkyrkans stråkensemble har detta blivit en egen verksamhet vid sidan av den stora orkesterns.

Orkestern har ofta spelat de stora barockverken med lågstämda instrument och tillresta barockblåsare med tidstrogna instrument. Barockinterpretation har varit ett stort intresse hos nästan alla orkesterns ledare. Repertoaren har följaktligen varit dominerad av barockmusik under ett antal år men efterhand har orkesterns palett breddats till att omfatta alla tidsperioder fram till nutida musik. Vår nuvarande ledare Torbjörn Köhl är utöver sin gedigna bakgrund som barockmusiker även mycket intresserad av att framföra såväl wienerklassiker, romantiker och svenska 1900-talstonsättare som nutida musik.

Ett flertal uruppföranden har orkestern medverkat vid som till exempel Mariaoratoriet av Uno Sandén samt verk av Robert Chilcott och Staffan Björklund.

Genom åren har även ett antal turnéer genomförts. Förutom nära resmål såsom Vadstena, Finspång, Norrköping har ett antal utlandsresor gjorts. Orkestern har åkt till exempel till Helsingfors, Köpenhamn, New York, Tyskland, Polen och Irland. Ibland har resorna gjorts i samarbete med kyrkans körer.

Ett antal nu verksamma skickliga professionella musiker har under sina ungdomsår varit medlemmar innan de tagit steget ut i stora världen. Nämnas kan till exempel slagverkaren Marcus Leoson, barockviolinisten Stefan Lindvall och cellisten Beata Söderberg.


Linköping i mars 2007
Gunnar Nordell